نتایج کانکور محصلین پشی دوشنبه دوم فروردین ۱۳۸۹ 10:13

باعرض سلام خدمت تمام دوستان عزیز وگرامی

اولا سال نو رابرای همه تان تبریک عرض نموده امیدوارم که سال مملو از موفقیت و شادابی به زیبائی بهار داشته باشید و در ضمن چه خوب است که سال نو را با موفقیت دوستان دانشجوی ما که سالها زحمت کشیده اند جشن بگیریم بنده به نماینده گی از انجمن فرهنگی اجتماعی پیام به تمام دوستان که به رشته های دلخواه شان موفق گردیده اند تبریک میگویم امیدوارم که در راستای تحصیل در دانشگاه و مدارج بالائی تحصیلی شاهد موفقیت های هر چه بیشتر شان باشیم اما تعداد محدودی از دوستان که به علت های مختلف نتوانسته اند به رشته مورد نظر شان دست یابند نیز باید دست از دامن تلاش برنداشته بلکه  با جدیت و باز نگری در روش شان کوشش نمایند که به رشته های دلخواه شان دست یابند چنانچه در یک جمله پر معنی یکی از موفق ترین انسانها دینا  گفته اند که موفقیت در این نیست که کسی شکست نخودر بلکه موفقیت در دو باره ایستادن بعد از هر افتیدن و باز با جدیت به راه افتادن نهفته است

یک بار دیگر موفقیت دوستان را تبریک گفته  و نتایج دوره اول امتحان کانکور را برای معلومات دوستان درج میکنیم  و در ضمن در اینجا از آقای عزت الله علی زاده که زحمت نموده و لیست نتایج براداران را تهیه نموده است سپاسگزاری میکنیم

مدیریت     

موسسه تحصيلي

نمره

مکتب

ولدیت

تخلص

ولد

اسم

ID

پوهنحی طب پوهنتون بلخ

311

عبدالرحیم شهید

خدای رحم

علی بابا

آقا مصطفی

B01168464

پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات

281

 

چهل باغتون پشي

 

سلمانعلی

 

جویا

 

عبدالخالق

 

عبدالاحد

 

B01117747

پوهنحي ساينس پوهنتون کابل

270

کابل

نادرعلي

عبدالعلي

نصرالله

B01196797

پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

268

 

چهل باغتو پشي

 

خدانظر

 

.

اسحق علی

شفیقه

B07109241

پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه

260

 

چهل باغتون پشي

 

محمدسرور

 

سروری

 

محمدطاهر

 

امان الله

 

B01118340

پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل

259

 

چهل باغتو پشي

 

بوستان علی

 

.

 

احمد علی

 

عاطفه

 

B07109223

 

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل

252

ذکور چهل باغتوي پشي

علی یاور

یاوری

قادر

رحمت الله

B07108517

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل

248

ذکور چهل باغتوي پشي

سید عبدالرزاق

جویا

میر حسین

طالب حسین

B07108529

پوهنحی ساینس پوهنتون هرات

247

ذکور چهل باغتوي پشي

خدا رحم

رحیمی

عبدالعزیز

محمد امان

B07108453

پوهنحی ساینس پوهنتون هرات

246

ذکور چهل باغتوي پشي

اسحق

کاظمی

ابراهیم

محمد رضا

B07108523

پوهنحي ادبيات پوهنتون تعليم و تربيه

243

مکتب المهدی کویته پاکستان

علي عطا

شفایی

علي مدد

حفيظه

B01196837

پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل

239

گوهرشاه

سید داد علی

جلالی

سیدمنور شاه

سیدطالب شاه

B01161955

اکادمی پولیس ( کورس های ساتنمنی

237

ذکور چهل باغتوي پشي

نوروز

سعادت

لیاقت علی

رحمت الله

B07108533

پوهنحی هنر های زیبا پوهنتون کابل

232

ذکور چهل باغتوي پشي

خدا بخش

رضای

چمن

دین محمد

B07108500

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه

231

چهل باغتوی پشي

غلام رضا

رضائی

محمد هاشم

عبدالحمید

B01119998

پوهنحی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم و تربیه

227

ذکور چهل باغتوي پشي

برات علی

مظفری

محمد اسحق

نوروز علی

B07108510

پوهنحی هنر های زیبا پوهنتون کابل

225

ذکور چهل باغتوي پشي

علی حسن

نظری

عبدالطیف

محمد امان

B07108451

اکادمی پولیس ( کورس های ساتنمنی

219

ذکور چهل باغتوي پشي

قادر علی

بهرامی

محمد ابراهیم

محمد جان

B07108514

موسسه ترپيه معلم بلخ

212

ذکور چهل باغتوي پشي

قاسم علی

.

جان علی

محمد علی

B07108520

بی نتیجه

212

ذکور چهل باغتوي پشي

مراد علی

فکرت

برات علی

نعمت الله

B07108497

موسسه ترپيه معلم سيدجمال الدين

211

چهل باغتون پشي

خادیم حسین

حسینی

قمبرعلی

محمدعلی

B01118301

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان

210

چهل باغتوی پشي

قربان علی

فروهمند

چمن علی

محمد علی

B01120204

موسسه ترپيه معلم سيدجمال الدين

208

چهل باغتو پشي

غلام رسول

جوادی

احمد علی

ملکه

B07109235

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان

208

ذکور چهل باغتوي پشي

بابه علی

غریب دوست

محمد علی

منظور حسین

B07108504

موسسه ترپيه معلم سيدجمال الدين

204

ذکور چهل باغتوي پشي

محمد ایوب

فرهمند

موسی خان

محمد آمان

B07108495

بی نتیجه

198

کشورپاکستان

عبدالصمد

علی زاده

محمدعوض

عبدالرازق

B01196726

پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا

198

ذکور چهل باغتوي پشي

جعفر علی

اکبری

نواب خان

نثار احمد

B07108455

موسسه ترپيه معلم سيدجمال الدين

198

ذکور چهل باغتوي پشي

خدا نظر

نظری

محمد رفیق

احسان الله

B07108507

موسسه ترپيه معلم درواز - بدخشان

196

ذکور چهل باغتوي پشي

حسین علی

نیکزاد

محمد یوسف

محمد ایوب

B07108485

موسسه ترپيه معلم جاغوري

193

ذکور چهل باغتوي پشي

کاظم

کاظمی

اقبال علی

بابا خان

B07108490

موسسه ترپيه معلم جاغوري

192

ذکور چهل باغتوي پشي

محمد رحم

رحیمی

عبدالحسین

محمد اشرف

B07108481

کورس های مستعجل افسری و خورد صابطی

192

ذکور چهل باغتوي پشي

حسین بخش

کریمی

عبدالکریم

فریدون

B07108478

اکادمی پولیس ( کورس های ساتنمنی

189

ذکور چهل باغتوي پشي

موسی جان

موسوی

محب علی

روح الله

B07108461

دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه کابل

187

چهل باغتون پشي

غلام علی

غلامی

غلام نبی

عاقله

B01117882

موسسه ترپيه معلم جاغوري

185

چهل باغتو پشي

قاسم علی

.

قادر

قمرگل

B07109245

موسسه ترپيه معلم جاغوري

183

چهل باغتو پشي

حسین بخش

.

محمد علی

جوهرگل

B07109231

اکادمی پولیس ( کورس های ساتنمنی

181

ذکور چهل باغتوي پشي

محمد موسی

زاهدی

خان محمد

رحمت الله

B07108464

موسسه ترپيه معلم جاغوري

177

ذکور چهل باغتوي پشي

رمضان

احمدی

حسین علی

عزت الله

B07108467

بی نتیجه

174

چهل باغتون پشي

علی رضا

رضائی

محمد علی

محمد جمعه

B01120198

موسسه ترپيه معلم جاغوري

169

ذکور چهل باغتوي پشي

عوض

.

گشتی

محمد علی

B07108488

موسسه ترپيه معلم جاغوري

150

چهل باغتو پشي

عبدالحسین

.

محمداکبر

ملکه

B07109249

بی نتیجه

142

چهل باغتو پشي

عبدالعلی

.

عبدالله

مرضیه

B07109254

 در اخیر از دوستان خواهشمندیم که اگر کدام یکی از دوستان از قلم افتاده باشد لطف نموده مارا همکاری نماید تا لیست کاملا تکمیل گردد

به امید مو فقیت همه ! 

آصف اکبری

نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |