بسم تعالی

تأملی بر موضوع " نگاهی نو به انجمن فرهنگی-اجتماعی پیام"

علی محمد مظفری

 اما در مورد گسترش دادن دامنه انجمن فرهنگی-اجتماعی پیام به نمایندگی ها در بخش بخش نقاط، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به نظر من اگر مصلحت و تمایل داشتن دوستان و علاقه مندان اعضای انجمن، در این مورد، و با موافقت اعضا، خواهان این باشند که انجمن از وسعت و گستردگی بر خوردار بشود، این یک پیشنهادی خیلی عجیب و خوبی خواهد بود. چون اگر ما به واقعیت امر بنگریم، می بینیم که همه ما و شما در حقیقت چه محصل و چه افراد خارج از محصل و دانشجو، از یک جامعه و از یک منطقه برخاسته ایم و مثل دانه های خوشه ای گندم که مثال زده شده است پراکنده شده و هر کدام در جای جای این کره خاکی، دوباره همان دانه گندمی هستیم که از اول یکدانه گندم بود، و همان یکدانه گندمی هستیم که او دانه، چندین دانه های گندمی را ساخته بود، ما هم هر کدام همان یکدانه گندم هستیم و خواهیم بود که انشاالله بتوان دانه های گندم دیگررا بوجود آورد. و هر کدام آماده ایم و می توانیم چندین گندمی دیگر را بسازیم و از تمام احوالات و وضعیت شان، باخبر شده و در همه حالات، برای آنها از هر گونه کمک و همکاری خود، دریغ نورزیم. تا بتوان در همان وضعیت و رشد والای برسانیم که هیچگونه کمبودی و ضعیفی و به مشاهده نرسند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

نگاهی نو به انجمن فرهنگی و اجتماعی پیام یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 11:10

 


نگاهی نو به انجمن فرهنگی و اجتماعی  پیام

از علی حسین مظفری(ظفر)

سپاسگزارم از اینکه نوشته ی حاضر را زیر عنوان «نگاه نو به انجمن فرهنگی پیام» در فرصت و در فضای آرام با صبر و دقت مطالعه میفرمایید امید وارم که بعداز خواندن کامل آن، محتوای آن برای شما مفید تمام شود و شاید اندیشه شما در باره انجمن تغیر نموده و با یک نگاه وانتظارات نو به انجمن نگاه نمائید.

اکثر شما میدانید که انجمن پیام از ابتدای تاسیس تا حال دست آوردهای خوبی داشته است، اعمال نیک خالصانه هر یک از اعضای انجمن، قابل سپاس گزاری است ، این انجمن به گونه ای تا حال، موجودیت خود را حفظ کرده است، امسال نیز شبیه سال های گذشته، اعضای انجمن به میزان توان خویش به فعالیت های علمی، آموزشی و فرهنگی خود ادامه داده اند. در برخی از جلسات که مدیریت برحال انجمن، با بزرگان و موسفیدان مقیم لشکرگاه گفتگو داشتند، بنده حاضر بوده و به آنها گوش می دادم، در آن جلسات بعد از نقد و سوالات زیاد بزرگان و موسفیدان قانع شده و اعلان همکاری و پشتبانی می نمودند از این برنامه ها دانستم که اگر با برنامه های خوب پیش برویم همه بزرگان و موسفیدان فرزندان خود را تشویق و اعلان پشتیبانی می کنند. در مسافرتی که به کابل رفته بودم ، برای اولین بار در جلسه انجمن حضور یافتم ودر ادامه گزارشات که در آن جلسه مطرح شد، من هم چند سخنی اظهار داشتم از صمیمیت و همدلی و همکاری دوستان خیلی خوش حال شدم، باور کردم که ما توانایی کار های خوبی را داریم در اخیر وعده شدم که در فرصت، چیزهایی  در مورد انجمن نوشته خواهم کرد تا اینکه این فرصت فراهم گردید و این نوشته اگر قابل نشر باشد از وبلاگ پیام و آیینه و وبلاگ های دیگر خدمت تمام دوستان نشر خواهد شد، تا بعد از نشر و تحقیقات لازم از کارکرد اعضای انجمن، سپاسگزاری صورت گیرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

جمعه سیزدهم بهمن 1391 16:53

وبلاگ پیام از شما و برای شماست

پس  نوشته ها و نظریات تان را درصفحات پیام با دیگران شریک کنید
نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |

کتاب خانه پیام فعال گردید سه شنبه سوم بهمن 1391 9:23

کتاب خانه پیام فعال گردیده است.


کتاب خانه انجمن فرهنگی اجتماعی پیام بعد از مدتی ، بیشتر از یک ماه است که فعال گردیده است. جوانان فعال انجمن پیام ضمن فعال کردن مراکز آموزشی با نازل ترین فیس کتاب خانه انجمن پیام را نیز فعال کرده است.  آقای محمد علی مرادی به طور افتخاری و بدون کدام معاش و مقرره ، مسوولیت کتاب خانه را برای مدت سه ماه تعطیلی میان تحصیلی شان به عهده دارد .که از این مدت دو ماه اش گذشته و یک ماه باقی مانده است. کتاب خانه با وجود کمبود امکاناتش روزانه برای چهار ساعت از ساعت 10 قبل از ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت علاقه مندان کتاب باز است. و الحمدالله علاقه مندان کتاب روز افزون است. به امید آن روز که همگی با کتاب دوست باشند.

نوشته شده توسط علاقمندان وبلاک  | لینک ثابت |